Duurzaamhuid, uw duurzame weg naar een mooie, gezonde huid.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacy Statement

 

Esthedo -Duurzaamhuid (hierna Esthedo), gevestigd aan Langeviele 69  4331 LS Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: https://www.esthedo.nl  en https://www.duurzaamhuid.nl  Langeviele 69 4331 LS Middelburg +31(0)118-785865

 

Dorothy Baetens is de Functionaris Gegevensbescherming van Esthedo. Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Esthedo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

–        Voor- en achternaam

 

–        Geslacht

 

–        Geboortedatum

 

–        Geboorteplaats

 

–        Adresgegevens

 

–        Telefoonnummer

 

–        E-mailadres

 

–        IP-adres

 

–        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

–        Locatiegegevens

 

–        Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , dan verwijderen wij deze informatie.

Met betrekking tot het geven van behandelingen wordt gevraagd naar bijzondere en/of gevoelige gegevens zoals medische historie, allergieën, medicijngebruik. Deze gegevens zijn noodzakelijk om op een veilige manier een behandeling uit te kunnen voeren.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Esthedo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

–        Het afhandelen van uw betaling

 

–        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

–        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

–        U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

–        U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

–        Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

–     Esthedo analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

–     Esthedo verwerkt gevoelige gegevens om op een veilige manier een behandeling bij u te kunnen uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Esthedo neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanEsthedo) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Esthedo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 3 jaar voor de door ons verzamelde gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Esthedo verstrekt uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Esthedo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Esthedo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Esthedo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Esthedo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Disclaimer voor esthedo.nl

 

Dorothy Baetens (Kamer van Koophandel: 20133924), hierna te noemen D. Baetens verleent u hierbij toegang tot esthedo.nl (“de Website”) of duurzaamhuid.nl ("de webshop") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

 

D. Baetens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

D. Baetens spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
 

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D. Baetens.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met D. Baetens. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D. Baetens nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D. Baetens en haar licentiegevers.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D. Baetens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overige

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »